Advokat med egen specialitet i Stockholm

Som advokat har man två helt olika områden att verka inom: humanjuridik eller affärsjuridik. Det är två områden som en advokatbyrå i Stockholm kan jobba med.

Inom juridik brukar man tala om två olika områden som man kan arbeta inom. Det är humanjuridik och affärsjuridik. Ett område handlar om människors väl och ve och det andra handlar om mer övergripande klienter som företag, myndigheter, organisationer och liknande.

Men är det en stor skillnad mellan de två olika områdena, när man arbetar som advokat i Stockholm? Egentligen inte, för det ska inte spela någon roll vem man har som klient. Som advokat handlar det om att kunna lagar och förordningar och därefter styra sin klients intressen genom förhandlingar, avtal och rättegångar.

Känd advokat i Stockholm

Det händer då och då att en advokat i Stockholm blir något av en kändis. En person som man vill veta mer om och som man kan se på tv eller i alla sammanhang där kända personer ur andra yrkesområden dyker upp. Man kan till och med få se advokaten i kändisreportage, eller på pratshower där de talar om sitt liv och sina erfarenheter.

Vill man bli känd advokat, på exempelvis en advokatfirma som Salmi & Partners, så är det vanligast att man har specialiserat sig som brottmålsadvokat. Denna gren inom humanjuridik brukar väcka stort intresse hos allmänheten av olika anledningar. Kanske för att den misstänkte, eller offret, är kända, eller för att brottet är något som sticker ut från det vanliga i sin art.

14 Mar 2023