Aktieägaravtal – Undvik framtida problem och säkra företagets framtid

Ett aktieägaravtal är en avgörande åtgärd för dig som delägare i ett bolag. Genom att upprätta ett sådant avtal kan du undvika framtida problem och säkerställa företagets fortsatta framgång. För att skapa ett effektivt aktieägaravtal rekommenderas det att anlita en juridisk byrå med specialister inom bolagsrätt.

Du och din kompanjon har tillsammans byggt upp ett framgångsrikt aktiebolag under flera år. Er verksamhet vilar på en innovation där du ensam äger patenträttigheterna. Med tanke på att du närmar dig pensionsåldern och din hälsa inte är lika robust som förr, börjar du känna oro för framtiden och företagets välbefinnande.

Ditt bolag representerar en betydande del av ditt livsverk och har växt stadigt under senare år. Men vad skulle hända om du inte längre kunde vara aktiv inom företaget? För att förebygga eventuella problem och osäkerheter föreslår du för din kompanjon att ni upprättar ett aktieägaravtal.

Få professionell hjälp med aktieägaravtalet

Ni börjar skissa på ett utkast till avtal, med avsikten att bevaka bådas intressen. Trots er starka vänskap och goda intentioner inser ni snart att ni behöver ta hjälp experter på aktieägaravtal. En sådan åtgärd är särskilt viktig med tanke på de mer extrema scenarier som kan uppstå i framtiden, till exempel om någon av er skulle avlida. Med tanke på att varken du eller din kompanjon har efterlevande som kan ta över och aktivt driva företaget, måste ni säkerställa att det finns en plan på plats.

Det mest förnuftiga alternativet är att den överlevande parten tar över aktierna. Men frågan är till vilket pris? Genom att upprätta ett aktieägaravtal kan ni på förhand komma överens om prissättningen av aktierna vid en eventuell överlåtelse. Detta undviker potentiella konflikter och tvister i framtiden.

Ett professionellt upprättat aktieägaravtal är till för att reglera händelser och situationer som kan vara svåra att förutse. Genom att involvera en expert inom bolagsrätt kan ni dra nytta av deras erfarenhet och expertis kring olika ägarstrukturer. De ser även till att avtalet upprättas på ett sådant sätt att det är rättsligt giltigt och håller inför eventuell prövning.

16 Sep 2023