Berörs du av kraven på LEI Kod?

Att världen blivit mer global kan ingen säga emot. Att vi idag kan handla med hela världen via nätet har underlättat för alla och gjort att världen också blivit betydligt mindre. idag kan du sitta i ditt pojkrum och handla med aktier, värdepapper och obligationer från hela världen genom exempelvis ett ISK-konto. Det är lättare idag än förr.

Däremot har det också blivit tuffare och lättare att komma undan med oegentligheter. Ser man till den stora finanskrisen 2008 så blev det väldigt tydligt att någonting måste göras för att skapa en tryggare handel. Då denna skulle redas ut så blev det också tydligt att det var extremt svårt att veta vilket företag som gjort affärer med vilket, vilka aktörer som delade intressen och vilka som handlat på ett ohederligt sätt. De större aktörerna kunde ha extremt många dotterbolag och det omöjliggjorde också vidare utredningar.

Därför så beslutade G20 länderna att spelplanen skulle ändra och att den globala handeln skulle bli säkrare, mer transparent och mer rättvis - man fattade ett beslut om ett system som skulle underlätta i att exempelvis spåra transaktionshistorik. Detta utvecklades till LEI Kod och numera - sedan 3:e januari 2018 - så är det obligatorisk att vara registrerad för en LEI Kod om man handlar med derivat, värdepapper, aktier eller obligationer.

Du behöver inte LEI Kod som privatperson

Innebär då detta att du inte kan sitta och småspekulera på ditt pojkrum längre? Inte nödvändigtvis och troligen inte. Vissa omfattas inte av kraven på LEI Kod. Alla företag som handlar med det vi gick igenom ovan gör det, detsamma gäller enskilda företag vars omsättning överstiger 3 miljoner kr/år och för juridiska personer. Du som privatperson behöver ingen LEI Kod.

Vad innebär LEI Kod?

På det stora hela så handlar systemet med LEI Kod om att man som företag signerar en affär eller en transaktion med koden i fråga. Detta från båda parters sida. Lei är helt enkelt ett verktyg - en global identifierare - som verifierar vilka som genomfört en affär - oavsett vilket land man kommer ifrån. Det kan underlätta för exempelvis Finansinspektionen eller andra myndigheter som behöver den informationen.

En LEI Kod är en unik kod i form av 20 alfanumeriska siffror och den går att registrera sig för - och beställa - både via banker och speciella leverantörer online. Kostnaden varierar, men om man säger att priset ligger strax över 100 dollar plus moms så är det en rimlig summa att nämna.

Det här systemet kan förhoppningsvis förhindra större finanskriser. Tvivelsutan så gör systemet hela den finansiella handeln tryggare, säkrare och mer transparent: något som verkligen är på tiden.

4 Sep 2018