Digitala informationsskärmar - fördelar

Har ni tagit steget in i framtiden som företag eller som BRF? I många fall så ser man att detta steg inte genomförts redan i trapphuset. Den tavla som visar vilka som huserar i fastigheten är av en äldre modell där man själv får placera ut bokstäver som visar upp den boendes namn.

Till detta kommer även en informationstavla full av lappar med olika typer av information kring exempelvis kommande renoveringar, planerade projekt, OVK-besiktningsprotokoll och exempelvis allmänna uppmaningar - var är min katt? - allt detta leder till ett rörigt intryck där information tenderar att falla mellan stolarna och drunkna i mängden.

Genom digitala informationsskärmar kan man skapa ett mer sobert, stilrent uttryck där all information kommer rullande och där samtliga också kan ta del av denna. Vem bor i huset - vilka företag finns - och hur vilka projekt planeras? Allt detta syns på digitala informationsskärmar i ett trapphus. Men det finns även andra användningsområden.

Smidigare kösystem med digitala informationsskärmar

Ser man till företag och butiker så finns enorma värden i att investera i digitala informationsskärmar. Genom sådana kan man skapa enkla kösystem där kunderna plockar en kölapp och får estimerad väntetid skriven på den. Det skapar lugn och mindre stress.

I samma anda kan man också marknadsföra andra produkter och highlighta olika erbjudanden. Vi kan säga att en kund plockar en kölapp till informationsdisken och får information om en väntetid på 20 minuter. Det handlar då om 20 minuter som kan spenderas inne i butiken - och där de erbjudanden du lagt fram på din digitala informationsskärm skapar ett köpsug. Genom detta så kan du både visa upp en kundvänlighet och skapa en bättre ruljans inne i butiken.

Och, digitala informationsskärmar visar också en annan viktig sak, nämligen den att man anammar framtiden som företag. Det ska inte underskattas. Läs mer om digitala informationsskärmar här: www.albergoinfo.se

15 Sep 2022