Ergonomiskt riktig ESD stol

En arbetsstol inom industri och teknisk miljö måste vara ergonomiskt riktig. För att förebygga skador på personal som arbetar i den miljön och för att skydda produkterna behövs en ESD stol.

En riktigt bra arbetsstol ska hålla i många år och vara ergonomiskt riktig för den som använder den. Arbete som utförs vid tillverkning är ansträngande och innebär ofta repetitiva rörelser. Därför är det viktigt att de stolar man använder är justerbara på höjden men också att de går att vinkla. Stolar ska kunna anpassas till en specifik arbetsuppgift för att ge det stöd som behövs.

Det är många krav som ställs för att en stol ska minska belastnings- och förslitningsskador. För komfort och trivsel behöver arbetsstolar också vara slitstarka, tåla gnistor och olja och vara lätta att flytta och rengöra.

Till de krav som ställs på en bra stol kommer också att de måste passa in i ett ESD-skyddat område. Företag som tillverkar ergonomiska arbetsstolar erbjuder därför en ESD-stol.

En ergonomisk ESD-stol skyddar produkter och personal från skador

ESD, eller ElectroStatic Discharge, är en elektrostatisk urladdning som kan uppstå när två elektriskt laddade föremål kommer i kontakt med varandra. Oftast märker man den inte, men om den är tillräckligt kraftfull kan man se eller höra urladdningen.

Urladdningen är inte skadlig för människor men kan orsaka skador på de produkter som tillverkas. Därför bygger man upp ESD-skyddade områden. Med en ESD-stol undviker man skador på produkter som orsakas av statisk elektricitet. En bra ESD-stol bidrar dessutom till en ergonomiskt riktig miljö för personalen.

16 Mar 2022