Hur kommer framtidens E-handel se ut?

Med en stark digitalisering och internationalisering ändras förutsättningarna för företagen i Sverige. Hur kommer framtidens E-handel se ut?

Internationalisering, digitalisering och stort fokus på E-tjänster har varit en stark utveckling inom handeln under många år. En utveckling som även fortsätter. Men det finns även andra trender som pekar på hur framtidens E-handel kommer att se ut.

Två händer med rött nagellack knappar på laptop

En handel utan gränser

En trend är att gränser ”suddas ut”. En vara som beställs från en svensk E-butik kan tillverkas och skickas från ett företag i Tyskland. Detta utan att E-handlaren någonsin hanterar produkten. De nationella gränserna suddas ut med smidiga logistiska lösningar och samarbeten.

Det resulterar även i att tredjepartslogistik växer i omfattning, inte minst inom E-handeln. Det betyder i korthet att E-handlarna i större utsträckning outsourcar frakt, lagerhantering och transport. Därmed är det en tredjepart som hanterar detta istället för E-butiken. En fördel är därmed att man själv inte behöver stå med stora lagerytor eller skapa smidig logistik.

En annan gräns som suddas ut är den mellan de fysiska butikerna och de digitala. Kunderna förväntar sig exakt samma utbud, service och köpevillkor oavsett var man handlar. Samtidigt utvecklas de fysiska butikerna delvis till showroom och leveransbutik. Kunden kan gå dit för att prova produkter och delvis köpa på plats. Men köp kan lika gärna ske via E-handeln varpå produkterna hämtas i butiken.

Det resulterar högre krav på företagen att interagera utbud och tillgång via E-handeln. Ett exempel är att många butiker visar direkt på hemsidan antalet av en produkt i en viss butik.

Mobilen blir ännu viktigare

Det har länge varit viktigt att ha en mobilvänlig E-handel – men kraven kommer bli ännu större. Det ska vara extremt enkelt för kunden att navigera på hemsidan, genomföra köp och kunna betala via olika betalningslösningar. För ett par år sedan övergick surfandet på mobilen det totala surfandet på datorer. Vi använder mobilerna allt mer och det något som E-handlarna absolut måste ta på allvar.

Upplevelse och service när konkurrensen hårdnar

Alla pratar om Amazon – även om det ännu inte är klart när de slår upp portarna för sin E-handel i Sverige. Statistik pekar på att Amazon kraftigt kommer kunna konkurrera med pris och snabba leveranser. För de svenska E-handlarna krävs det därför att man är bättre på annat.

Att man som kund väljer att handla i en butik handlar inte enbart om prisnivån. Det är minst lika viktigt (i vissa fall ännu viktigare) att man bemöts med en hög servicegrad och en köpupplevelse. Butiken ska kunna möta kundens behov – även om kunden inte riktigt vet vilken produkt det är man söker efter. Här kommer exempelvis personalshopping in i bilden där upplevelsen och service minst sagt ligger i fokus. Andra inriktningar är E-handlare som erbjuder tilläggstjänster.

27 Dec 2019