Hur man hittar ny personal - en guide för effektiv rekrytering

Att hitta ny personal med specifik kompetens kan vara en utmaning, särskilt när tiden inte är på ens sida. I denna artikel kommer vi att utforska olika plattformar och metoder för att effektivt annonsera efter och locka till sig ny personal, både genom traditionella kanaler och genom executive search i Stockholm.

Använda arbetsförmedlingen och online-annonsering

En av de vanligaste metoderna för att hitta ny personal är att lägga ut annonser på Arbetsförmedlingen eller andra plattformar för jobbsökande. Idag finns det dock många aktörer som tävlar om marknadsandelarna inom rekryteringsbranschen. Företag kan också publicera sina lediga tjänster på sina egna webbplatser och vissa erbjuder till och med cv-databaser där potentiella kandidater kan lämna in sina cv, även om det för tillfället inte finns någon passande tjänst. Om man inte hittar rätt kandidat genom dessa kanaler, kan det vara värt att fråga befintlig personal om de känner någon som skulle vara lämplig för tjänsten. Det kan också vara värt att undersöka om konkurrerande företag har potentiella kandidater som man kan försöka locka över till sitt eget företag, eller genom att anlita ett rekryteringsföretag som specialiserar sig på executive search i Stockholm.

Rekryteringsföretag och deras roll

När man söker personal med specialistkompetens eller när man vill tillsätta en högre befattning är det vanligt att anlita ett rekryteringsföretag. Rekryteraren får då en kravspecifikation och ges frihet att själv leta fram lämpliga kandidater, både genom traditionella annonser och genom executive search i Stockholm. Rekryteringsföretag har ofta tillgång till fler kanaler och använder sig ibland av headhunting, det vill säga att aktivt söka efter kandidater som inte ens aktivt söker jobb. Det vanligaste tillvägagångssättet är dock att annonsera för att nå ut till potentiella kandidater. Många arbetsgivare anlitar rekryterare för att slippa investera tid och resurser i hela rekryteringsprocessen och istället överlåta det åt ett specialiserat företag, som kan hjälpa till med executive search i Stockholm. När rekryteraren har identifierat lämpliga kandidater genomför denne initiala intervjuer för att bedöma deras lämplighet innan de presenteras för uppdragsgivaren.

7 Sep 2023