Så använder vi internet

Det finns fortfarande vissa människor i Sverige som inte har någon dator hemma, visar en undersökning som Internetstiftelsen i Sverige har låtit göra. De allra flesta har en dator, men när det kommer till åldrarna över 76 år och uppåt är det enbart varannan äldre person som använder sig av internet hemma, detta trots att 100 procent av svenskarna har tillgång till internet. Så gott som i alla svenska hamn finns det en surfplatta medan endast 62 procent av hushållen har en dator, plus en surfplatta och en mobil. 

De riktigt gamla använder mobilen som telefon

Dock är det få av pensionärerna som använder sin mobil som en surfplatta och använder den mest att ringa med. Samtidigt ökar barnens användning av internet. Redan vid 2-års ålder använder de flesta internet, i hela 79 procent av alla svenska 2-åringar. Då tittar de flesta på TV eller video, de spelar något spel och använder sig av läro-appar. Vid 6-års ålder använder 98 procent internet. 

...medan de minsta använder den till internettjänster

De minsta använder oftast surfplattor för att komma åt internet, 81 procent når den genom en lånad mobil. Det är först när barnen kommer upp i åldrarna 10-11 år som de har tillgång till egen mobil som de använder sin egen mobil, och inte längre använder sig av surfplattan, såsom när de är små.

Familjer med låga inkomster har låg användning av internet

Det finns även skillnader i resurser som utbildning när det kommer till internetanvändning i hemmen. Ju lägre utbildningsnivå, desto lägre internetanvändning och den skiljer sig åt mellan kvinnor och män, dr kvinnorna i lägre utsträckning använde sig av internet i sina hem. Det visar sig också i inkomstnivåer, där de med lägre inkomster använde sig av internet i lägre utsträckning.

Siffrorna talar sitt eget tydliga språk; vi använder oss allt mer av internet. Nio av tio använder sig av e-handel, nästan alla internetanvändare mellan 26 och 55 år har köpt saker via internet och fått dem levererade till sin dörr som post.

Numera handlar vi hem det mesta; kläder och mat

Den senaste trenden, förutom att handla saker via internet är att handla mat; både livsmedel som kommer till dörren, och färdig mat som kommer levererat till dörren. För den som använder sig av de nya mat-apparna är det ett mycket bekvämt sätt att få maten hemkörd. Det finns en hel del restauranger som är anslutna till olika företag som har skapat hemsidor där man kan beställa hem färdig mat till sin dörr. Och färdiglagad mat är alltmer populärt. Till fester, bröllop, studentmottagningar och födelsedagar beställer vi hem catering. En del av de mest anlitade cateringfirmorna har egna appar, där folk kan beställa mat. I deras appar kan man till och med beställa hem och handla mat som annars hade slängts, till en mindre peng.

3 May 2018