Tre vanliga misstag när man köper tjänster

Trädgårdsarbete, fasadtvträdgårdätt eller golvläggning? Idag är det mycket populärt, kanske populärare än någonsin, att köpa tjänster som rör bostaden. En förklaring till det stora intresset kan vara rot-avdraget – en annan kan vara att vi helt enkelt gärna vill unna oss mer nu för tiden.

När man ska anlita en firma för en tjänst är det viktigt att planera lite. Hur viktigt det är beror kanske på vilken tjänst det är. En oerfaren elektriker kan orsaka större skador än en oerfaren trädgårdsarbetare, till exempel. Ett bra sätt att se till att tjänsten köps som planerat, är att titta på vanliga misstag som görs. Här tar vi upp några av dem.

Bristfällig kontroll av hantverkarens behörigheter

En del tjänster kräver behöriga hantverkare för att utföras. Mest känsligt är det kanske med elinstallationer och rördragningar. Felaktigt dragna rör kan i värsta fall leda till omfattande fuktskador, medan felaktiga elinstallationer i värsta fall skulle kunna leda till en risk för hälsan hos de som bor i huset. Att kontrollera behörigheter är enkelt, går snabbt och är en billig försäkring. Det är ett sätt att kontrollera att hantverkaren har den kompetens som han eller hon påstår sig ha.

Att inte titta på referenser

Ett enkelt och effektivt sätt att minska risken för att man råkar ut för en oseriös aktör, är att kontrollera tjänstefirmans referenser. Detta oavsett om det gäller trädgårdsarbete på Värmdö, eller en badrumsrenovering i Västerås. Säg att du anlitar en firma för ett större projekt relaterat till trädgårdsarbete på Värmdö, till exempel. Fråga då om en referens för att kontrollera hur bra de utförde själva arbetet, ifall det uppstod några oväntade avgifter och hur de förhöll sig till den överenskomna tidsplanen. Eftersom firman lämnat kunden som referens, är det sannolikt så att kunden inte har upplevt några större problem. Samtidigt kan du fråga referensen hur han eller hon tror att trädgårdsfirman hade hanterat problem, om det hade uppstått. trädgårdsarbetevärmdö.se/ 

För lite detaljer i offertförfrågan

Innan man köper tjänster är det vanligt att man jämfört offerter från flera olika firmor. Det här är ett effektivt sätt att kontrollera att man inte betalar ett överpris, och kan göras med i princip alla tjänster. Även om du ska anlita en firma för trädgårdsarbete på lilla Värmdö till exempel, finns flera verksamma firmor.

När du ber om offerter bör du inte ge firman för fria händer. Svårigheten att jämföra offerter ligger i att de kan innehålla olika saker. Var så exakt som möjligt i din uppdragsbeskrivning, och titta sedan inte enbart på totalpriset, utan också på vad som faktiskt ingår.

 

17 Apr 2019